Naar overzicht

Kasuaris

Stichting Kasuaris levert een actieve bijdrage aan culturele verbindingen binnen de maatschappij. Omdat iedereen het waard is om gezien te worden. Via het programma Cultural Connection bieden wij activiteiten aan om kennisdeling en verbinding te stimuleren.

Bij het woord cultuur kun je denken aan muziek of andere vormen van kunst. Maar cultuur laat zich ook zien in gewoonten, normen en waarden. En die verschillen van mens tot mens. Onbekendheid met andermans cultuur leidt o.a. tot onnodig onbegrip. En in het ergste geval tot uitsluiting en racisme.

Zowel offline als online creëren we draagvlak voor culturele thema’s. Zo zorgen we samen voor verbondenheid, begrip en bewustwording in onze samenleving. Let’s connect!

Cultural Connection
De kernwaarden ontdekken, kennisdelen en ontmoeten vormen de uitgangspunten van Kasuaris. Deze hebben we vertaald naar onze activiteiten in het programma Cultural Connection:

  • projecten in het onderwijs (ontdekken)
  • inspiratiesessies en trainingen (kennis delen)
  • culturele events (ontmoeten)

De activiteiten zijn gericht op cultuurmaatschappelijke thema’s en zijn toegespitst op wat wij in de samenleving signaleren.

Het team
Kasuaris bestaat uit zeven enthousiaste en gedreven vrijwilligers die allen geloven in het bewegen vanuit je culturele identiteit. En dat kennis delen en verbinding maken, kan zorgen voor verbondenheid, begrip en bewustwording.

Copyright 2023 © KHABBAZ