Naar overzicht

Anju van Wersch-Marathe

Ik schilder portretten. Die hangen in Londen, Parijs en Brussel, maar gelukkig ook vele in Alphen aan den Rijn.

In mijn portretten zoek ik naar gelijkenis, niet de oppervlakkige herkenbaarheid maar de dieperliggende gelijkenis die iets zegt over karakter en houding van de geportretteerde. Het gaat om aspecten die de toeschouwer het gevoel geven dat de geportretteerde rechtstreeks tot hen spreekt. Zonder afleiding of belemmering.

Ik ben geboren en getogen in India, maar sinds mijn ontmoeting met een Nederlandse backpacker ben ik verhuisd naar Nederland. Eerst woonden we in Amsterdam, maar sinds dertig jaar wonen we in Alphen aan den Rijn. Mijn kunstopleiding voltooide ik aan de kunstacademie in de miljoenenstad Pune in India. Bij de keuze van onderwerpen legde ik me eerst toe op natuur en stedelijke omgeving maar later stapte ik over op portretten. Daarbij zoek ik wat mensen beweegt. De oppervlakte voorbij. Dat is een zin die mijn werk goed kenschetst.

Ik schilder portretten in opdracht zowel als vrij werk. Naast portretten voor particulieren maak ik ook portretten voor portrettengalerijen, bijvoorbeeld voor universiteiten en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Copyright 2023 © KHABBAZ