Tips & Trics

Op deze pagina geeft KHABBAZ je tips over financiering & fondsenwerving, communicatie & marketing en cultureel ondernemerschap. We denken graag mee over hoe je jouw project succesvol kunt realiseren. Bekijk de tips & tricks hieronder! Heb je na het lezen nog prangende vragen? Neem dan contact op met de cultuurmakelaar via cultuurmakelaar@khabbaz.nl

FINANCIERING & FONDSEN

Zoek je financiering voor jouw culturele project? Dat kan soms best een uitdaging zijn. KHABBAZ helpt je graag op weg om jouw project gefinancierd te krijgen door middel van fondsenwerving of crowdfunding.

Tijdelijke regeling: Steunfonds COVID-19 voor non-profit organisaties, gemeente Alphen aan den Rijn

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het gemeentelijk steunfonds COVID-19. Het gemeentebestuur wil zo voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten. Als er bijvoorbeeld acute financiële problemen zijn ontstaan door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring, kun je voor een bijdrage in aanmerking komen. Meer informatie.

Let op! De regeling is verlengd tot 1 juni 2022! Deadline indiening aanvragen 15 mei 2022 (zie website gemeente vanaf eind januari '22)

Lokale fondsen

Alphen aan den Rijn en omgeving kent verschillende lokale fondsen waar je als cultuurmaker terecht kunt voor de ondersteuning van jouw lokale culturele project:

Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt subsidies voor evenementen, culturele projecten en culturele instellingen met een cultureel-maatschappelijk effect, en projecten die positief bijdragen aan het versterken van het imago van Alphen aan den Rijn. Organisaties en ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente.

Landelijke fondsen

- Fonds cultuurparticipatie, o.a. de nieuwe regeling Samen Cultuur maken (meerjarige aanvragen voor intergrale samenwerkingsprojecten vanuit kunst en cultuur en het sociale domein en/of zorg. En andere aanvragen voor cultuureducatie,  cultuurparticipatie, cultureel erfgoed-participatie.
- Fonds Podiumkunsten, voor beurzen, werkperiodes en steunfonds voor professionale podiumkunstenaars.
- Mondriaan Fonds, voor beurzen, artist in Residence-aanvragen, steunfonds voor professionele beeldende kunstenaars.
- Stimuleringsfonds Creatieve industrie voor o.a. start- en projectsubsidies voor professionele vormgevers en architechten.

Crowdfunding

Crowdfunding is er op gericht een grote groep mensen online een bijdrage te laten leveren om jouw project mogelijk te maken. Het voordeel van crowdfunding is dat je niet alleen een financiële bijdrage ophaalt, maar ook bouwt aan een community van betrokkenen. Een combinatie van marketing en financiering ineen! Voordekunst is hét crowdfundingplatform voor kunst & cultuur, waar je eenvoudig en laagdrempelig een campagne kunt starten. Meer weten? Ga naar www.voordekunst.nl of lees dit artikel van Cultuur+Ondernemen.

COMMUNICATIE & MARKETING

Als (lokale) cultuurmaker is zichtbaarheid en branding ontzettend belangrijk. Hoe profileer je je naar buiten toe, en hoe zorg je ervoor dat jouw werk en jijzelf bij zoveel mogelijk mensen bekend raken?

Social Media

De laatste jaren zijn sociale media steeds belangrijker geworden, ze zijn niet meer weg te denken uit je marketingstrategie. Ze kunnen je direct in contact brengen met je doelgroep, maar hoe benut je die kans optimaal? In 2021 vroeg KHABBAZ Jip Heijmerink, initiator van My Daily Shot of Culture, een sociaal mediabedrijf voor culturele instellingen om meer jongeren te betrekken, voor het geven van een workshop. In dit artikel deelt ze enkele sociale media-geheimen uit deze workshop.

Cultuurmarketing 

Cultuurmarketing.nl is dé landelijke community van cultuurmarketeers die een gezamenlijk doel hebben: publiek verbinden met kunst, cultuur en erfgoed. Binnen deze community worden regelmatig meet-ups, leergangen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Word lid of volg Cultuurmarketing op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven en jouw kennis uit te breiden. 

Cultureel Ondernemerschap

Cultuur+Ondernemen

Cultuur+Ondernemen is het kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Je kunt hier terecht voor tips en adviezen, begeleiding en training op het gebied van ondernemerschap, en voor het aanvragen van een cultuurlening. Ook is Cultuur+Ondernemen expert op het gebied van de 3 culturele gedragscodes: De Code Diversiteit & Inclusie, Good Governance Code en Fair Practice Code. Meer weten? Ga naar www.cultuurondernemen.nl .

Netwerkconferentie Culturele Codes, 25 februari 2022

Op vrijdagmiddag 25 februari vond de Netwerkconferentie van KHABBAZ over de 3 Culturele Codes plaats.
Met als belangrijke thema's: de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code (eerlijke betaling) en Governance Code Cultuur.
Onder anderen de experts Janice Deul (platform Diversity Rules), Cultuur+Ondernemen en Stichting Kasuaris spraken over de drie thema's en riepen de aanwezige culturele instellingen en cultuurmakers op om hier actief mee aan de slag te gaan.

De Gemeente Alphen aan den Rijn gaf een inkijkje in de nieuwe subsidieregeling Kunst & Cultuur 2023-2030.

Heb je de conferentie gemist of wil je de presentaties nogmaals terugkijken? Via deze link kun je de videoregistratie van de middag bekijken (online tot 10 april).

De volgende experts zijn na de conferentie beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van tips en advies:

> Diversiteit & Inclusie (brede inclusie, o.a. toegankelijkheid voor mensen met een beperking), Gemeente Alphen aan den Rijn, Gerdien Bisschop & Elvedina Zulcic

> Governance Code Cultuur, Cultuur+Ondernemen, Djoeke Gerding.

> Zakelijk Ontwikkelen, Cultuur+Ondernemen, Ben Wiegman

> Nieuwe Subsidieregeling Kunst & Cultuur 2023-2030, Gemeente Alphen aan den Rijn, Niek Zwinkels 

Copyright 2023 © KHABBAZ