Naar overzicht

Fotoclub Alphoto

Fotoclub Alphoto is een vereniging voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, die de fotografie als hobby serieus beoefent en de resultaten met anderen wil delen. De leden van Alphoto stimuleren elkaar onderling om mooie(re) foto's te maken.

Fotoclub Alphoto is een vereniging voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, die de fotografie als hobby serieus beoefent en de resultaten met anderen wil delen. De leden van Alphoto stimuleren elkaar onderling om mooie(re) foto's te maken.
Behalve in de vakantiemaanden komen de leden bijna elke maandagavond bij elkaar in het wijkcentrum Swaenswijk. Bij deze clubavonden ligt het zwaartepunt op het laten zien en bespreken van foto's van de leden. Ook zijn er werkgroepen met een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld natuur- of architectuur-fotografie, die regelmatig foto-uitjes organiseren. We exposeren af en toe gezamenlijk op eigen initiatief of op uitnodiging van andere partijen. We organiseren ook uitwisselingen met andere clubs. En voor elke clubavond krijg je ons digitale clubblad De Zoeker in je mailbox. Je bent automatisch lid van de landelijke FotoBond (Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie), waardoor je kunt meedoen aan landelijke en regionale wedstrijden en activiteiten. Je blijft op de hoogte van belangrijke tentoonstellingen, wedstrijden en andere evenementen. Zo nu en dan worden bekende fotografen uitgenodigd voor een lezing of een workshop.

Copyright 2023 © KHABBAZ