Briefing Poëzie-oproep bruggedicht Alphense brug

Download deze briefing hier in PDF. 


Gedicht onder de brug: bruggedicht

Het cultuurplatform KHABBAZ van de Gemeente Alphen aan den Rijn roept iedereen op om een zelfgeschreven gedicht in te sturen voor aan de onderzijde van de Alphense brug in Alphen aan den Rijn. Zo is het leesbaar tijdens het wachten. Een eigentijds gedicht dat ruimte laat tot wegdromen, nadenken, verwondering; een gedicht waarin je kunt dwalen. De gemeente is enthousiast over dit bewonersinitiatief van de Alphense bewoner Silvana Spee. Er is een beloning voor de dichter als het gedicht wordt aangebracht. Een selectiecommissie selecteert de gedichten. Hier lees je de instructie, het thema en regels waar je gedicht en e- mail aan moeten voldoen. Lees de informatie en de voorwaarden goed door voordat je instuurt:

Criteria bij deelname
Het gedicht moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
-
Het gedicht heeft poëtische en artistieke kwaliteit.
- Het gedicht sluit aan op de themabeschrijving van de (brug)gedichtopdracht, zie de toelichting hieronder.
- De lengte van het gedicht is beperkt: het gedicht is minimaal 2 regels en maximaal 20 regels inclusief witregels tussen strofes en titel (dus maximaal 15 tekstregels totaal inclusief titel ). Zo houden we alvast rekening met de locatie en het later te maken ontwerp.
- Het moet eigen, Nederlandstalig werk zijn, plagiaat leidt tot diskwalificatie.
- Eerder gepubliceerde (eigen) gedichten of bewerkingen ervan zijn niet van deelname uitgesloten.
- Vorm: het mag vrij vers zijn of een vaste dichtvorm hebben. Het kan rijmen maar dat hoeft zeker niet. Een titel mag, maar hoeft niet.
- Houd je aan deze instructie voor opmaak van het gedicht voor inzenden:
       - Svp géén opmaak gebruiken in je tekstbestand (zoals
         bijzondere lettertypes of uitlijning)
       - Gebruik lettertype Arial op lettergrootte 11, als je dat kunt
         instellen.

Over de inzender:
- Je hebt op de een of andere wijze een relatie of affiniteit met de Alphense brug of met Alphen aan den Rijn of de KHABBAZ kernen (Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Dorp en -Rijndijk, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Aarlanderveen en Zwammerdam). Je hoeft er niet te zijn geboren of te wonen. In je e-mail geef je in 1 regel aan wat je met Alphen ‘hebt’.
- Per persoon één gedicht. Bij meer gedichten per persoon wordt alleen het eerste genoteerd.
- Zowel professioneel als amateurdichters worden uitgenodigd een gedicht in te sturen.

Tips
- sta er bij stil dat het gedicht voor vele jaren te lezen zal zijn aan de brug.
- houd eventueel rekening met hoe de Alphense brug er aan de onderzijde uitziet (zie foto). Denk bijvoorbeeld aan de lengte van de regels, bezien voor het gehele vlak of per kolom.
Overigens maakt een ontwerper een zelfstandig ontwerp voor de uitvoering aan de brug.
- voor inspiratie en ideevorming bezoek de website bruggedichten

Inzenden gedicht:
- Vermeld in je e-mail of brief je voor- en achternaam,telefoonnummer en e-mailadres, uitsluitend om je te benaderen indien nodig. Na afloop wordt deze informatie vernietigd.
- Geef in 1 zin weer wat je affiniteit of relatie is met Alphen aan den Rijn.
- Vergeet niet je gedicht toe te voegen in een tekstbestand als bijlage.

Deadline: inzenden kan van 9 mei tot en met zondag 5 juni 2022.
Mail jouw gedicht naar: bruggedicht@khabbaz.nl
Toch op papier inleveren? Dat kan tot uiterlijk vrijdag 3 juni 16 uur (in gesloten envelop) bij: Bibliotheek Rijn en Venen, Alphen Centrum (Aarkade 10) in de speciale postbus bij de deur of balie.

 Overige data
- Lanceringsmoment zaterdag 14 mei 15.30 uur in Bibliotheek Rijn en Venen
- Bekendmaking verkozen gedicht: eind augustus tijdens opening cultureel seizoen
- Uitvoering aan de brug: datum volgt.


Beloning voor het geselecteerde gedicht:
Er is een vergoeding als jouw gedicht wordt geselecteerd en voor als het op de brug geschilderd wordt.

Je ontvangt vooraf € 250,-- als vergoeding voor gebruik van je gedicht door de gemeente (een ‘niet -exclusieve gebruikslicentie’). Als het gedicht wordt uitgevoerd onder de Alphense brug ontvang je nog eens € 1.000,- .

Themabeschrijving
Het thema dient ter inspiratie, voel je vrij in je onderwerpkeuze rondom deze suggesties.

Het is de uitdaging om op poëtische, niet al te letterlijke, wijze een brug te slaan tussen het Alphen aan den Rijn of de Oude Rijn van nu en van weleer.

Wat betekent het fenomeen brug of de rivier voor jou persoonlijk? Of inspireert Oude Rijn of de Alphense brug jou als grensfort en tegelijk diens verbindende functie voor bewoners?
De plek voor de brug en op het water is ook een knooppunt van mensen. Waar de stadsdynamiek even samen stilvalt als de brug open staat.

Geschiedenis is een stapeling van tijdslagen
Denk bijvoorbeeld aan de (migratie van) bewoners in het gebied door de tijd heen. Die gebied en rivier telkens anders gebruiken, van grensfunctie tot handelsroute, van trekvaart tot snoer van 46 rijke buitenplaatsen tot in de 19e eeuw. De stad groeit de laatste 100 jaar sterk door het voortdurend verleggen van gemeentegrenzen. Hoe verbinden we ons nu met elkaar, de stad en de rivier?

Kun jij hier poëtisch mee uit de voeten, schrijf dan een eigentijds gedicht dat ruimte laat tot wegdromen, filosoferen of verwondering, telkens als de brug open staat.

De selectie van het gedicht en selectiecommissie
Na de sluitingsdatum op 5 juni buigt een selectiecommissie zich over alle inzendingen. Deze worden vooraf geanonimiseerd. Ook mogen de commissieleden zelf geen gedichten insturen. Ze kijken bij de beoordeling o.a. naar toegankelijkheid, de kwaliteit en de andere criteria die je hierboven leest. De commissie kiest het gehele gedicht of kan kiezen voor een fragment van een gedicht voor onder de brug, of voor plaatsing aan een gevel als een bruggedicht alsnog niet haalbaar blijkt. De commissie kan redactie plegen op het gedicht, uiteraard in afstemming met de dichter. De commissie bestaat uit de volgende personen:

 1. Silvana Spee, bewoner Alphen aan den Rijn en initiatiefnemer bruggedicht
 2. Kristien van den Oever, Cultuurmakelaar / KHABBAZ cultuurplatform
 3. Jiske Foppe, directeur stichting de Zoek naar Schittering, producent gevel- en bruggedichten
 4. Lars Ferweda, stadsdichter Alphen aan den Rijn en vertegenwoordiger Alphen Taal, werkzaam als content marketeer
 5. Albert Dorrestein, vertegenwoordiger Het Blauwe Waas (Hazerswoude Rijndijk), gepensioneerd docent Nederlands, voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk, bestuurslid Cultuurcentrum Parkvilla Alphen aan den Rijn, taaltrainer TOM in de buurt
 6. Myrte Leffring, dichter, bloemlezer, hoofdredacteur poëzietijdschrift Awater
 7. Debby Leenen, Programmamanager Visie Stadshart en erfgoed programma Alphen aan den Rijn
 8. Provinciedichter Zuid-Holland Yvette Neuschwanger, communicatieadviseur Provincie Zuid Holland

Anonimisering en eventueel voorselectie bij hoog aantal inzendingen:

 • Wouter van Heiningen, directeur Bibliotheek de Plataan, blog Zichtbaar Alleen, secretaris/penningmeester stichting Ongehoord!, hoofdredactie MUGzine, schrift voor poëtische vluggertjes (mugzines.nl) en poëzie-organisator (anonimisering en evt. voorselectie).)
 • Etwin Grootscholten, voormalig provinciedichter Zuid-Holland, werkzaam bij Provincie Zuid Hollland als senior beleidsadviseur Economie. Daarnaast is hij mediator en bestuursvoorzitter van de Stichting Pluktuin Schipluiden. (evt. voorselectie)
 • Jiske Foppe (zie boven, evt. voorselectie))

Organisatie door
Gemeente Alphen aan den Rijn en cultuurplatform KHABBAZ
In de Kunst en cultuurvisie 2021-2030 van de gemeente is kunst in de openbare ruimte een speerpunt omdat het bijdraagt aan betekenisgeving, beleving en de kwaliteit van de buitenruimte. Ze draagt daarom graag bij aan dit bewonersinitiatief.
KHABBAZ zet kunst en cultuur op de kaart. Het is hét cultuurplatform van Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Aarlanderveen en Zwammerdam. Check khabbaz.nl

Stichting de Zoek naar Schittering. Stichting de Zoek naar Schittering stimuleert poëzie en proza in de publieke ruimte zoals onder andere gevelgedichten en bruggedichten. Check dezoeknaarschittering.nl en bruggedichten.nl

Overige samenwerkingspartners: AlphenTaal.nl, Het Blauwe Waas, Programma Stadshart, Bibliotheek Rijn en Venen.

Copyright 2023 © KHABBAZ