Gedicht op Alphense Brug 

Stichting de Zoek naar Schittering werkt samen met cultuurplatform KHABBAZ en de gemeente Alphen aan den Rijn aan de realisatie van een bruggedicht in Alphen aan den Rijn. Het is een bewonersinitiatief van inwoner Silvana Spee voor een bruggedicht aan de onderzijde van de Alphensebrug in het hart van het centrum.

Bewonersinitiatief
Silvana Spee kwam op het idee van een bruggedicht omdat ze dit fenomeen van Rotterdam kende. Ze benaderde de Stichting die deze bruggedichten realiseerde met de vraag of zij in Alphen aan den Rijn niet óók bruggedichten konden realiseren. Na een afspraak bleek ook de gemeente enthousiast over haar initiatief. Silvana:

"In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn veel bruggen, die vooral in het vaarseizoen vele keren per uur open gaan en altijd als ik er aan kom. Dat zorgt voor ergernis bij het wachten. Op een gegeven moment heb je alles wel gezien: je telefoon, de winkels… In Rotterdam zag ik mooie bruggedichten en vond dat ook een goed idee. Dus ik dacht, dat ga ik even regelen. En nu een jaar later gaat het misschien wel echt gebeuren! Hoe mooi is dat?"

Om te onderzoeken of het idee überhaupt haalbaar was en draagvlak heeft is vanaf januari 2022 in opdracht een voorverkenning uitgevoerd. Want de Alphensebrug ligt in het hart van de stad maar is een provinciale brug. Provincie Zuid Holland gaf in april 2022 onder voorwaarden toestemming de Alphensebrug te gebruiken voor een bruggedicht. Afhankelijk van fondsenwerving en vergunningverlening wordt het gedicht aan een brug of aan een gevel uitgevoerd door stichting de Zoek naar Schittering.

Gedichtenwedstrijd
Vanuit KHABBAZ werd een poëzie oproep voorbereid: van 9 mei tot 5 juni 2022 kon iedereen, bewoners en anderen die iets hebben met Alphen aan den Rijn, amateur- en professionele dichters, een gedicht insturen en kans maken op plaatsing aan de onderzijde van de brug. Er werd gezocht naar een eigentijds gedicht dat bij het wachten voor de brug ruimte laat tot nadenken of verwondering. De selectie heeft anoniem plaatsgevonden. 

Lancering oproep Bruggedicht in de bibliotheek
Op 14 mei organiseerden we een informatie- en inspiratiebijeenkomst in de bibliotheek met de provinciedichter Yvette Neuschwanger, Lars Ferwerda de Alphense stadsdichter, Albert Dorrestein van Het Blauwe Waas, inititiatiefnemer en inwoonster Silvana Spee, Jiske Foppe van Stichting de Zoek naar Schittering, Alistair Bright van Bibliotheek Rijn en Venen en Kristien van den Oever, cultuurmakelaar.

De selectie van het gedicht en selectiecommissie
Een selectiecommissie boog zich over alle inzendingen. Deze werden vooraf geanonimiseerd en vanwege het hoge aantal 136 inzendingen binnen de deadline) werd een voorselectie gemaakt. Daarna maakte elke commisslid een persoonlijke top 4 na lezing van de voorselectie van 75 gedichten. Deze werd gereduceerd tot een top 4 en besproken. De commissieleden keken bij de beoordeling o.a. naar toegankelijkheid, de kwaliteit en de andere criteria die er waren. De commissieleden waren:

  1. Silvana Spee, bewoner Alphen aan den Rijn en initiatiefnemer van et bruggedicht
  2. Kristien van den Oever, Cultuurmakelaar / KHABBAZ cultuurplatform
  3. Jiske Foppe, directeur stichting de Zoek naar Schittering, producent gevel- en bruggedichten
  4. Lars Ferweda, stadsdichter Alphen aan den Rijn en vertegenwoordiger Alphen Taal, werkzaam als content marketeer
  5. Albert Dorrestein, vertegenwoordiger Het Blauwe Waas (Hazerswoude Rijndijk), gepensioneerd docent Nederlands, voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk, bestuurslid Cultuurcentrum Parkvilla Alphen aan den Rijn, taaltrainer TOM in de buurt
  6. Myrte Leffring, dichter, bloemlezer, hoofdredacteur poëzietijdschrift Awater
  7. Debby Leenen, Programmamanager Visie Stadshart en erfgoed programma Alphen aan den Rijn
  8. Provinciedichter Zuid-Holland Yvette Neuschwanger, communicatieadviseur Provincie Zuid Holland

Bekendmaking uitslag gedichtenwedstrijd 27 augustus
Het uitverkoren gedicht werd onthuld tijdens het openingsfestival van het Cultureel Seizoen op 27 augustus 2022 op het Rijnplein. Kimm Mulder bleek het winnende gedicht geschreven te hebben

Periode van uitvoering nog onbekend
De komende periode wordt door stichting de Zoek naar Schittering aanvullende fondsenwerving verricht. Wanneer het bruggedicht wordt aangebracht is daarom nog niet bekend. Fondsenwerving, vergunningverlening, procedures rondom dit soort projecten en uiteindelijk de vereiste goede weersomstandigheden zonder regen of kou, houden de periode van uitvoering lange tijd onzeker. Als het gedicht niet aan de brug gerealiseerd kan worden, om ons nu onbekende redenen, dan wordt het geselecteerde gedicht aan een gevel uitgevoerd in de stad.

Alphense open brugDe onderkant van de open Alphense brug

De realisatie van het bruggedicht wordt mogelijk gemaakt door stichting de Zoek naar Schittering in samenwerking met Gemeente Alphen aan den Rijn: Cultuurplatform KHABBAZ en Stadshart/Het Alphense Centrum, Bibliotheek Rijn en Venen, Alphen Taal, gezelschap Het Blauwe Waas, GEEN POEHA en Doornbos Equipment BV.

Het project wordt gefinancierd door Gemeente Alphen aan den Rijn en Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds. De fondsenwerving loopt nog.

Copyright 2023 © KHABBAZ